Tizim haqida va statistika

Universitet tuzilmasi bo‘yicha statistika

1

Boshqarmalar
3

Markazlar
19

Fakultetlar
52

Kafedralar
29

Bo‘limlar
6

Boshqa

Tizim haqida

KPI – bu tashkilot (idora, muassasa va korxona)lar va xizmatchilar faoliyatini belgilangan talab darajasida olib borilishini yoki belgilangan maqsadga erishishni nazorat qiluvchi, baholovchi samaradorlik yoki natijadorlik ko‘rsatkichi deb ham yuritiladi. Qisqacha aytganda, KPI - belgilangan maqsad bo‘yicha “o‘lchov moslamasi”. Binobarin, maqsad bilan bog‘liq bo‘lmagan ko‘rsatkichlar orqali KPIni aniqlash mumkin emas.

Lavozimlar bo‘yicha statistika

333

Stajer-o‘qituvchi
316

Assistent
83

Katta o‘qituvchi
209

Dotsent
23

Professor

Ilmiy darjali hodimlar bo‘yicha statistika

746

Darajasiz
237

Fan nomzodi, PhD
29

Fan doktori, DSc
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
KPI TIZIMI

Hodimlar bo‘yicha statistika